Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pöytyän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://poytya.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://poytya.tjhosting.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.06.2017 klo 17:00 - 22:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
186   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
187   Pöytäkirjantarkastajien valinta
188   Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöstä 3.4.2017 § 18 päätöksestä tehtyyn valitukseen
189 Riihikosken yhtenäiskoulun tilaohjelma
190   Elisenvaaran koulun väistötilojen II vaiheen hankinta
191   Helahovin tilojen vuokraaminen Elisenvaaran koulun ja lukion käyttöön
192   Sivistystoimen hankkeisiin osallistuminen ja luvan myöntäminen osa-aikaisen hankekoordinaattorin tehtävän täyttämiseen
193   Keskuskeittiön rakentaminen
194   Ruoka- ja puhtauspalvelujen täyttöluvat
195   Kruopinsuo 2 RN:o 4:755-nimisen tilan ostaminen
196   Vuoden 2016 käyttötalouden menojen ylitykset ja tulojen alitukset
197 Pöytyän kunnan osavuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2017
198   Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvioraami 2018
199   Aurajokisäätiön toiminta-avustus vuodelle 2017
200   Lausunto Säkylän Sora-Pojat Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta
201   Yläneen Rakennuskeskus Oy:n poikkeamislupahakemus
202 Sosiaalisen median ohjeistus kunnan henkilöstölle
203   Kunnanhallituksen kokoukset ja valtuuston kokousaikataulu
204   Läsnäolo kunnanhallituksen kokouksissa
205   Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen toimielimiin
206   Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
207   Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston valinta
208   Yhtenäiskoulujen rakennustoimikunnan valitseminen
209   Kunnanvaltuuston 30.5.2017 ja 5.6.2017 päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano
210   Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
211   Liedon ympäristöterveyslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021
212   Lounais-Suomen poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta
213   Käräjäoikeuden lautamiesten valinta
214   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta
215   Jäsenten valinta Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan
216   Jäsenten valinta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon
217   Jäsenten valinta Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuustoon
218   Jäsenten valinta Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän valtuustoon
219   Edustajien valitseminen Varsinais-Suomen liiton edustajainkokoukseen
220   Kuntapäiväedustajan valinta
221   Saapuneet päätökset ja kirjelmät
222   Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
223   Ajankohtaista sote- ja maakuntauudistuksesta
224   Muut asiat

Osallistuja Tehtävä
Kajander Rauno Puheenjohtaja
Flemmich Mirjami Jäsen
Hutko Sinikka Jäsen
Kaurila Matti Jäsen
Lahti Vilja Jäsen
Miinalainen Toivo Jäsen
Pitkänen Sanna Jäsen
Rantala Joonas Jäsen
Salonen Matti Jäsen
Wärri Pentti Kvalt pj.
Autio Markku Kvalt I vpj.
Harala Farid Kvalt II vpj.
Leppäsilta Johanna Kvalt III vpj.
Helin Anu Kunnanjohtaja
Auranen Minna Taloussuunnittelija
Hannu Olli-Pekka Aluearkkitehti
Lähteenmäki Kaija Ruokapalvelupääll.
Mäkelä Marianne Sivistysjohtaja
Pekkola Paula Pk:n pitäjä/hall.joht.

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, julkaistaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.poytya.fi 26.6.2017.  
Alkaen 26.06.2017